Podrobnejšie informácie nájdete na adresách:

Intrastat

Aktualizované dňa: 18.11.2019

Pre mnohých neznáme slovo, ale pre podnikateľov a podniky, ktoré obchodujú s členskými štátmi Európskej únie sa stáva veľmi aktuálnym.

Vstupom Slovenska do EÚ (1.5.2004) sa rozšíril jednotný trh aj o naše územie. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi EU a teda aj colných kontrol na hraniciach. Štatistický úrad SR, ktorý využíval doteraz jednotný colný doklad (JCD) ako zdroj údajov, musel ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

Štatistický úrad SR zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov (spravodajských jednotiek) údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EU a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Model systému, ktorý zohľadňuje slovenské špecifiká označujeme ako INTRASTAT-SK.:: Máme za sebou už 15. rokov profesionálnych služieb. [09. 07. 2019]

Špecializujeme sa na firmy, ktoré obdržali upomienky za nesplnenie si spravodajskej povinnosti. Neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám poskytneme základné informácie a prípadne pripravíme cenovú ponuku.

Peter Vašek - Hope

Hlavnou činnosťou firmy je spracovávanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK pre spravodajské jednotky. Zabezpečujeme zber potrebných dokladov (faktúr) priamo vo firme, zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej nomenklatúry, vyhotovenie štatistických hlásení INTRASTAT-SK a následné odoslanie hlásení na colný a štatistický úrad.
Okrem samotného spracovávania informujeme spravodajské jednotky o aktuálnych legislatívnych zmenách a poskytujeme aj konzultácie v danej téme.
Zmluvne sa zaväzujeme zachovať v tajnosti údaje uvedené na importných aj exportných faktúrach. Informatívna cena za spracovávanie hlásení je vypracovaná na základe množstva dovezeného alebo vyvezeného tovaru, počtu položiek colného sadzobníka na faktúrach, čitateľnosti a prehľadnosti faktúr. Konečná cena za spracovávanie hlásení je dohadovaná individuálne na osobnom stretnutí. Zároveň Vás budeme informovať aj o prebiehajúcich akciách.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Top klienti

Július MEINL Coffee Intl. a.s. (Bratislava)
výroba, spracovanie, balenie, skladovanie a distribúcia kávy, ?aju, džemu... TAKKO Fashion s.r.o. (Bratislava)
módna konfekcia, oble?enie na vo?ný ?as pre deti aj dospelých... PEEK & CLOPPENBURG s.r.o. (Bratislava)
výroba textílií, štrikovaného tovaru, konfek?ného textilu, športových doplnkov, kožených výrobkov, marketingová ?innos?… TEPEDE Slovakia, s.r.o. (Bratislava)
špeciálne papiere, fotopapiere, fólie, textílie, umelecké papiere, banery, laminovacie fólie pre ve?koformátovú tla? a kopírovanie... DATART Intarnational a.s. (Bratislava)
Dovoz a predaj širokého sortimentu spotrebnej elektroniky, najmä domáce spotrebi?e, audio, video, PC, a telekomunika?nú techniku v?ítane príslušenstva. Možnos? nakupova? aj cez E-shop.... MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. (DE - Bratislava)
Výhradný importér produktov spolo?nosti MAN Truck & Bus AG pre Slovenskú republiku. Zais?uje predaj nákladných vozidiel, autobusov, komunálnych a jazdených vozidiel. Zárove? poskytuje servis a predaj náhradných dielov. ESSENTRA Components s.r.o. (Bratislava)
výroba a distribúcia ochranných a ukon?ovacích prvkou pre široké spektrum priemyselných odvetví..... AMICA Slovakia s.r.o. (Bratislava)
výroba, distribúcia a predaj kuchynských spotrebi?ov a pra?iek... MENTON SK, s.r.o. (Bratislava)
priemyselné brány, garážové brány, servis, vnútroštátna a medzinárodná doprava... AUTOMOTIVE Group SK, s.r.o. (Sere?)
výroba automobilových sú?astí, plastov, šitie autopo?ahov... REPRO Elektronik Slovakia s.r.o. (DE - Stropkov)
kompletáž konektorov, káblových zväzkov, elektrických a elektronických zariadení, výroba a osadzovanie dosiek plošných spojov LIKO-S spol.s r.o. (CZ - Bratislava)
prestavite?né prie?ky, presklené bezrámové prie?ky a mobilné steny pre riešenie optimálneho priestoru, striekaná tepelná izolácia.... DENCOP Lighting Slovakia, s.r.o. (Most pri Bratislave)
materiály pre výrobu svetelnej, nesvetelnej a neónovej reklamy... REMAPLAST, s.r.o. (Bratislava)
technické výrobky z gumy a plastov, plastové dosky a fólie na výrobu reklamy, plasty pre potravinársky priemysel... AVAR YACHT – Vladimír Navrátil (CZ - Bratislava)
výroba a predaj kajutových plachetníc, výbava a príslušenstvo k lodiam, kovania, oble?enie... SATES Morava, spol s r.o. (CZ - Bratislava)
výstavby a rekonštrukcie námestí, peších zón, ulíc, dovoz a montáž žulovej dlažby, mozaiky, verejného osvetlenia... KAMAplast s.r.o. (Bratislava)
výroba a predaj plastov v primárnej forme, výroba tovarov a kompletáž plastových výrobkov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpe?ným odpadom... BORITEX - SK s.r.o. (Bratislava)
módne a úžitkové látky v metráži, hodváb, bavlna, polyester, záclony, závesy... ASTROTECH Slovakia s.r.o. (Bratislava)
výroba ?ahkých a ?ažkých výrobkov z technickej gumy, polymérov a kopolymérov... EVECO Brno, s.r.o. (CZ-Bratislava)
návrh, projekcia a realizácia ekologických, chemických, spa?ovacích a tepelných zariadení a ekologizácia existujúcich prevádzok... LUXOTTICA Vetriebsgesellschaft mbH (AT-Bratislava)
slne?né zna?kové okuliare, rámy, sklí?ka, príslušenstvo... TECHNILINE, s.r.o. (Bratislava)
predaj a prenájom zariadení pre práce vo výškach a nad vo?nou h?bkou... VTS Clima s.r.o. (Bratislava)
vzduchotechnické a klimatiza?né jednotky pre obchodných partnerov... SANITARIA s.r.o. (Bratislava)
distribúcia a predaj dentálnych produktov, poradenská a konzulta?ná ?innost v oblasti stomatologických produktov... ENY-ART s.r.o. (Bratislava)
návrhy a zaria?ovanie interiérov nábytkom pre kancelárie, bary, hotely, divadlá, byty... KEEPING s.r.o. (IT - Bratislava)
dovoz a vývoz cartridge, tonerov, kancelárskych papierov... CBT s.r.o. (DK – Sekule)
zakázková kovovýroba, montáž a kompletovanie zariadení do maštalí na chov prasiat... TRANE ?R s.r.o. (CZ - Bratislava)
dovoz a servis klimatiza?ných a chladiarenských zariadení SUMMIT Invest s.r.o. (Bratislava)
export, import – zinok...... TRANSEXPRESS Intl. S.r.o. (CZ-Ostrava)
zasielate?stvo, nákladná doprava, skladovanie tovaru... TRAMICO Slovakia s.r.o. (GB-Senec)
výroba a predaj produktov z polyuretánovej peny, vnútorné obklady do osobných motorových vozidiel…… MAKRO Trade s.r.o. (Bratislava)
maloobchod, ve?koobchod..... GEA WestfaliaSurge Slovakia spol. s r.o. (AT-Bratislava)
montáž, oprava a údržba po?nohospodárskych technológií a mechanických ?astí po?nohospodárskej techniky ..... BINIT spol.s r.o. (Bratislava)
dovoz a vývoz výpo?tovej techniky a príslušenstva, po?íta?ové služby.... JM Engineering-SK spol.s r.o. (CZ - Bratislava)
zaistenie podpory automobilových závodníkov pri závodoch AQUA Slovakia (Bratislava)
technológie do záhradných jazierok a externých fontán... JAZO spol. s r.o. (Bratislava)
kamenárstvo a kamenárske práce, kompletná výroba a dodávka náhrobných kame?ov, dlažby, obklady, schodiš?ové prvky.... COMPAS automatizace spol.s r.o. (CZ -Ž?ár nad Sázavou)
inžiniersko-dodavate?ská spolo?nos? pre automatizáciu výrobných technológii a výrobných informa?ných systémov..... LEONARDO technology spol.s r.o. (CZ - Pieš?any)
priemyslové ozna?ovanie tovarov a výrobkov, servisné služby, školenia.... EQUISTYLE spol.s r.o (Bratislava)
predaj jazdeckých potrieb od a po z..... CENTRUM Servis (Pezinok)
obchodná firma pre sie?otla? a tampónovú tla?, ktorá má vo svojom portfóliu široký sortiment tovaru pre sie?otla?iarov a tampotla?iarov..... OFFICINE Leoncini E C. S.R.L. - organiza?ná zložka (IT - Trnava)
prípravné práce k realizácii stavby, uskuto??ovanie stavieb a ich zmien, dokon?ovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov..... LIBERTY SK spol.s r.o. (IT - CZ - Bratislava)
predaj talianskych produktov, prevažne potravín.... PHAM spol.s r.o. (Bratislava)
distribu?ná firma, prinášajúca na slovenský trh novinky z rôznych kútov sveta pre deti a doj?iace matky..... HOWA Tramico Slovakia s.r.o. (FR-Senec)
výroba a predaj produktov z polyuretánovej peny.... METZELER Slovakia s.r.o. (GB-Senec)
vnútorné obklady do osobných motorových vozidiel…… SZAMI Trade s.r.o. (Bratislava)
kamenárstvo a kamenárske práce..... EUROWATER, s.r.o. (Bratislava)
kompletné úpravovne vody pre priemysel, inštitúcie a domácnosti, poradenstvo, návrhy... COBRA Tuning, s.r.o. (Bratislava)
športové úpravy osobných automobilov, tuningové doplnky, alarmy, auto HI-FI, fólie... NIMÉS s.r.o. (Bratislava)
Dovoz a predaj kuchynských stolovacích produktov, kúpel?ových a bytových doplnkov spolo?ností Villeroy&Boch, Le Creuset, Lavinia, Mobax ?R.... Beauté & Spa s.r.o. (Bratislava)
Profesionálne diagnostikovanie pokožky, starostlivos? o telo, slne?né produkty, make-up, pánsky rad, informácie pre kozmeti?ky... Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (Košice)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike. LUSH Slovakia k.s. (AT - Bratislava)
?erstvá , prírodná, ru?ne robená a balená kozmetika, internetový ocbchod.... DORMA Slovensko s.r.o. (DE - Bratislava)
DORMA je celosvetovým dodávate?om technologických produktov a systémov pre dvere. Spolo?nos? je jednotka na svetovom trhu v oblasti dverových ovláda?ov, pohyblivých stien a automatických dverových systémov. KO?ÍKY.sk,s.r.o. (Bratislava)
Spolo?nos? pôsobí v oblasti predaja detského sortimentu - ko?íky, autoseda?ky, hygiena, hra?ky, vybavenie detských izieb.... SALTAGRO a.s. ( CZ - ?eský T?šín )
Obchodná spolo?nos?, ktorá pôsobí v oblasti agrárnych komodít, krmných surovín a solných produktov... CRALIF s.r.o. (Púchov)
Výroba a montáž mostových, st?pových, konzolových, portálových žeriavov, a pojazdných zdvíhadiel, opravy nákladných aj osobných vý?ahov, montáže a opravy priemyselných brán a vyrovnávacích mostíkov...... RUGAX s.r.o. (Bratislava)
Dovoz stavebných výrobkov z PVC.... REX s.r.o. (Bratislava)
Profesionálny modelársky obchod. Nosreti a.s. (CZ - Bratislava)
Spolo?nos? poskytuje služby v oblasti ?ažkej a nadrozmernej dopravy a v oblasti ve?koobchodného predaja elektrotovar pre domácnosti a prevádzky. SEDOZA s.r.o. ( Liptovský Hrádok)
servis dojacích a chladiacich zariadení, komplexné služby pre po?nohospodárstvo a potravinárstvo, ponuka a predaj produktov spojených s chovom zvierat, vodoinštala?né a elektroinštala?né práce, farmárske potreby, zámo?nícke práce a KOVOvýroba.... ENLIT s.r.o. (Senica)
vývoj a výroba interiérových svietidiel. Zárove? poskytuje komplexné riešenia súvisiace s návrhom a realizáciou umelého osvetlenia... Teak & Garden s.r.o. (Bratislava)
záhradný nábytok a nadväzujúce produkty, záhradné doplnky... For Baby s.r.o. (Bratislava)
tovar pre deti od narodenia do troch rokov... Treva s.r.o (Bratislava)
všetko okolo vý?ahov, projekty, realizácie a servis vý?ahov... SASSÍ ML s.r.o. (Bratislava)
Import Export elektroniky a príslušenstva k elektronike.... HB Steel s.r.o. (Trebatice)
výroba, zváranie a elektroinštalácia kovových konštrukcií... EAST SOUTH COMPANY s.r.o. (IT - Bratislava)
Import Export oble?enia, obuvy, elektroniky, odevných doplnkov..... BARABÁS s.r.o. (Bratislava)
dovoz tonerov.... MERCURY Star s.r.o. (CZ- Bratislava)
dovoz kancelárskych stoli?iek, konferen?ných stoli?iek, detských stoli?iek, zdravotných stoli?iek, vakov..... JK Box SK s.r.o. (Doj? - SK)
Koženkové, drevené, papierové, zamatové a plastové krabi?ky na šperky, aranžérské špendlíky, opravárenské sá?ky, papierové visa?ky, stuhy, mašle, vrecká na balenie, papierové tašky, ?istiace utierky na šperky a drahé kovy, ?istiace prostriedky, aranžérské doplnky na šperky, stojany na šperky, predkladacie plata, šperkovnice a ve?a ?alších produktov. RASIN s.r.o. (Nitra)
Dovoz a vývoz fólií.... SAFETY KLEEN s.r.o. (Ivanka pri Dunaji)
Popredný svetový dodávate? systémov na ?istenie sú?iastok a chemických aplika?ných služieb, ktoré ponúkajú širokú škálu riešení pre potreby našich rôznorodých zákazníkov. LAZIO s.r.o. (Nové Zámky)
Nákup a predaj Milka ?okolády a ?okoládových výrobkov .... STIL TRADE s.r.o. (CZ - Opatovice nad Labem)
Dovoz a predaj školských potrieb, kalendárov, diárov, dar?ekových potrieb..... TARCHI - Gabriela Trnková (Bratislava)
Dovážame prvotriedne talianske interiérové i exteriérové keramické obklady a dlažby, sanitárnu keramiku, kúpe??ový nábytok..... GANYVED s.r.o. (Zelene?)
Spolo?nos? GANYWED je špecialista na potrubné systémy, ktorý v sebe kombinuje špi?kové produkty koncernu Aliaxis a partnerských spolo?ností, s bohatými tímovými skúsenos?ami a silným technickým zázemím. IP Connector s.r.o. (Stropkov)
kompletáž konektorov, káblových zväzkov, elektrických a elektronických zariadení, výroba a osadzovanie dosiek plošných spojov AQUAMAT s.r.o. (Bratislava)
predaj foto techniky... JOVIMER SK s.r.o. (Bratislava)
dovoz a predaj zeleniny a ovocia... BEST SLOVAKIA, s.r.o. (Bratislava)
Spolo?nos?, ktorá sa vyzna?uje kvalitou materiálov a vysokým štandardom poskytovaných služieb kúpe?ní a kuchý?. Ve?koobchod - maloobchod. NECHTOVYRAJ s.r.o. (Brezno)
Všetko pre nechty. E-shop, ve?koobchod, maloobchod. CONTRAX PLUS, spol. s r.o. (Banská Bystrica)
Ortopedické pomôcky, obuv, vložky..... PS-MOS, s.r.o. (Ša?a)
Komplexné služby v oblasti Vetrania - Kúrenia - Vody a obnovite?ných zdrojov energie... TREVOR GROUP s.r.o. (Rovinka)
Spolo?nos? zaoberajúca sa servisom motorových vozidiel zna?ky BMW, dovozom a predajom autosú?iastok pre túto zna?ku. INECO s.r.o. (Praha - CZ)
Jsme ?eská firma p?sobící na trhu s kogenerací. P?edm?tem našeho podnikání je nejen poskytování kvalitního záru?ního a pozáru?ního servisu motorgenerátor? a kogenera?ních jednotek, ale rovn?ž i jejich návrhy, prodej a následná instalace. METZELER SCHAUM GmbH (Memmingen - Nemecko)
Výroba polotovarov v rôznych odvetviach priemyslu. ASCAR-SK s.r.o. (Nové zámky)
Obchodovanie s dopravnou technikou. Caffe Experts s.r.o. (Bratislava)
Dovoz a servis profesionálnych aj domácich kávovarov, e-shop... Maccaferri Central Europe s.r.o., (Senica)
Výroba geodetických systémov, výstuže horninovej konštrukcie, pletív..... ELEKTRO Trade s.r.o. (Kálnica)
Ve?koobchodný predaj a maloobchodný predaj, elektro, notebooky, mobilné telefóny, predaj záhradnej techniky a náradia, hra?ky, zabezpe?ovacia technika, ... REME? s.r.o. (Jasová)
Spolo?nos? poskytuje administratívne, reklamné a marketingové služby, vedenie ú?tovníctva a výrobou jednoduchých kovových výrobkov. InStyle Home SK s.r.o. (Bratislava)
Internetový obchod Wgrills.sk je popredným Slovenským autorizovaným predajcom grilov zna?ky Weber. FLYTEAM s.r.o. (Senica)
CHRÁNENÁ DIEL?A FLYTEAM je lídrom vo výroby leteckých modelov z EPP a prezenta?ných (PR) produktov.... Potraviny BA s.r.o. (Bratislava)
Sie? predajní MALINA s ?erstvými potravinami.

Otázky a odpovede...

» Kto má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia ?Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslala, alebo prijala tovar spoločenstva (27 krajín EÚ) v súhrnnej hodnote rovnej, alebo vyššej ako prah oslobodenia.
Prah oslobodenia bol Štatistickým úradom SR stanovený vo výške 200 000 € pre prijatie a 400 000 € pre odoslanie.

» Bude musieť vypĺňať INTRASTAT-SK hlásenia aj fyzická osoba ?Fyzická osoba - podnikateľ bude vyplňovať INTRASTAT-SK hlásenie, ak bude registrovaný ako platiteľ DPH v Slovenskej republike a súhrnná hodnota jeho prijatí, resp. odoslaní bude vyššia ako prah oslobodenia. Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH je automaticky oslobodený od povinnosti podávať hlásenie. Rovnako sú oslobodené aj súkromné osoby.
» Čo robiť, ak spravodajská jednotka prekročí prah oslobodenia v priebehu roka ?Ak spravodajskej jednotke Štatistický úrad SR (ďalej len štatistický úrad) nestanovil spravodajskú povinnosť pre sledovaný (bežný) kalendárny rok, spravodajská jednotka by si mala sledovať objem svojich odoslaní a prijatí tovarov vo väzbe na prípadný vznik spravodajskej povinnosti. V mesiaci sledovaného roka, v ktorom prekročí prah oslobodenia jej vzniká spravodajská povinnosť a od tohto mesiaca má povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK vrátane daného mesiaca.
» Ako sa vykazuje tovar fakturovaný s časovým odstupom väčším ako jeden mesiac ?Spravodajská jednotka vykáže odoslanie alebo prijatie tovaru v tom mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky odoslaný alebo fyzicky prijatý za podmienky, že takýto spôsob fakturácie je zmluvne dohodnutý.
» Budú údaje z „Hlásení o prijatí/odoslaní tovaru“ porovnávané so skutočnosťou ?Áno, údaje, ktoré nám zašlete, budú konfrontované s daňovými priznaniami DPH - s hodnotami uvádzanými pre dodanie tovaru do členského štátu a nadobudnutie v tuzemsku z členského štátu a so súhrnným výkazom. Aj na základe týchto údajov bude určená spravodajská povinnosť.
» Vykazujú sa v hlásení INTRASTAT-SK služby ? Nie. Predmetom hlásení INTRASTAT-SK sú informácie o tovare spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Tovarom sú všetky hnuteľné veci vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Osobitnú skupinu predstavujú služby - súvisiace náklady, a to náklady na dopravu dovážaného tovaru, poplatky za nakladanie, vykladanie a manipuláciu spojenú s dopravou dovážaného tovaru a náklady na poistenie, ak sú dodávané súčasne s tovarom. Služby, ktoré predstavujú súvisiace náklady sa v hlásení INTRASTAT-SK vykazujú. Podmienkou je, aby súvisiace náklady boli fakturované spolu s dodávaným tovarom.
» Zahŕňa sa zušľachťovací styk pod "Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru" ?Zušľachťovací styk sa zahŕňa do štatistiky zahraničného obchodu. Po vstupe do EÚ nie je tovar spoločenstva odosielaný alebo dodávaný na spracovanie pod colným dohľadom, avšak do štatistiky musí byť zahrnutý. V "Hlásení o prijatí/odoslaní tovaru" sa takáto transakcia rozlíši v odseku Druh obchodu. Tu sa uvedie, že ide o spracovanie (pôvodne zušľachťovací styk) - kódy 4 a 5. Uvádza sa celková hodnota tovaru, t. j. po spracovaní, oprave, či údržbe je do tejto hodnoty zahrnutá aj hodnota spracovateľskej operácie vrátane pridaného materiálu.
» Ako sa vykazujú obchodné vzorky ? Obchodné vzorky, ktoré predstavujú prístroje, zariadenia alebo tovar na odskúšanie, analýzu alebo predvedenie za podmienky, že sú odosielané alebo prijímané s presne vymedzeným účelom a súčasne sú predmetom dočasnej transakcie (predpokladá sa ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva), nie sú predmetom vykazovania. Bežné obchodné vzorky vrátane tých, ktoré sú odosielané alebo prijímané bezplatne, a ktoré nie sú predmetom dočasnej transakcie, sú predmetom vykazovania v systéme INTRASTAT-SK.
» Ako sa vykazuje reklamný materiál ? Tlačený reklamný materiál, návody na použitie, cenníky a iné reklamné materiály ak nie sú priamo predmetom obchodovania, sa v systéme INTRASTAT-SK nevykazujú.
» Ako sa vykazujú vratné obaly ? Vratné obaly vrátane paliet, ktoré sú odosielané alebo prijímané s presne vymedzeným účelom a súčasne sú predmetom dočasnej transakcie (predpokladá sa ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva), nie sú predmetom vykazovania v systéme INTRASTAT-SK. Osobitnú skupinu predstavujú obaly, ktoré sú súčasťou odosielaného alebo prijímaného tovaru, vrátane obalov a balného, ktoré je na faktúre (jednej) uvádzané samostatne. Tieto sa považujú za súčasť tovaru a ich hodnota sa zahrnie do hodnoty odoslaného alebo prijatého tovaru.
» Aký výmenný kurz sa použije pri prepočtoch cudzej meny na € ?Ak je fakturovaná suma vyjadrená v cudzej mene, prepočíta sa na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak však tovar nie je predmetom obchodnej operácie, ktorá je považovaná za dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, na prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný v deň zápisu položky do hlásenia.
» Je možné kumulovať v hláseniach viacero položiek týkajúcich sa jedného subjektu ?Ak majú položky rovnaký kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry a majú rovnakú krajinu pôvodu, členský štát určenia (pri odoslaní) alebo členský štát zaslania (pri prijatí), rovnaký región určenia resp. pôvodu, rovnakú dodaciu podmienku, dopravu a rovnaký kód druhu obchodu, môžu sa sčítať (skumulovať) do jednej položky. Kumulovať rovnaké transakcie nie je povinnosť, avšak možnosť takejto kumulácie mnohým spravodajským jednotkám zníži počet vyplňovaných formulárov.
» Prikladajú sa k "Hláseniam o prijatí/odoslaní tovaru" faktúry, prípadne iné doklady ?Nie, požaduje sa iba originál hlásenia, ale jeho kópia musí byť uložená u spravodajskej jednotky aspoň 12 mesiacov po skončení sledovaného roku.

Slovník pojmov

» Čiastkové hlásenieHlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t.j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.
» Členský štátŠtát, ktorý je členom Európskej únie.
» Členský štát určeniaV čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný.
» Členský štát zaslaniaČlenský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
» Dočasná transakciaTransakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.
» Dodatková merná jednotkaMerná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry.
» Fakturovaná sumaTáto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH.
» INCOTERMS (International Commercial Terms)Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá medzinárodným pravidlám, vydaných medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži.
» Intrakomunitárny obchodObchod v rámci EÚ.
» INTRASTAT formulárJednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločenstva v rámci EÚ.
» INTRASTAT-SKŠtatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.
» INTRASTAT-SK hlásenieHlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12.
» Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN)Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom - položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom - podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.
» Krajina pôvoduKrajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v podnikoch na to vybavených, ktoré vyústilo do nového výrobku alebo predstavuje dôležitý stupeň výroby.
» Nečlenské štátyviď Tretie krajiny.
» Nepriamy vývozTransakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.
» Nulové hlásenieINTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.
» OdoslaniePohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.
» PrahUrčená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah.
» Prah oslobodeniaUrčená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní je nižšia ako tento prah.
» Prah transakcieUmožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevýši tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 00 00.
» Prah zjednodušeniaUmožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako prah oslobodenia, ale nižšia ako prah zjednodušenia, predkladať zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie.
» PrijatiePohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky.
» Spravodajská jednotkaPrávnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia.
» Tok tovaruSmer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie).
» Tovar spoločenstva
  • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,
  • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia spoločenstva, prepustený do voľného obehu,
  • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode 1. a 2.

» Tretie krajinyŠtáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie.
» Triangulárny obchodTransakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi.
» ZástupcaTretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie.
» Zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenieHlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12.

Sídlo firmy-poštová adresa:
Peter Vašek - HOPE
Jána Smreka 12
841 07 Bratislava
Vysunuté pracovisko:
Rovensko 69
905 01 Senica
Mobil: +421 905 601 823

Telefonický kontakt je možný cez pracovné dni 8:00 - 20:00. SMS alebo e-mail non-stop. Odpovieme do 12 hodín. Kontaktovať nás môžete aj pomocou tohoto formulára:

Meno: 
Firma: 
Telefón: 
E-mail: 

Text správy:Sem opíšte kód: home  :  about  :  references  :  f.a.q.  :  glossary  :  prices & contact   : : :    CSS validator  ‌  XHTML validator

designed by: paren   webhosting zabezpečuje spoločnosť CGD GROUP  © 2009 CGD GROUP