Intrastat

Pre mnohých neznáme slovo, ale pre podnikateľov a podniky, ktoré obchodujú s členskými štátmi Európskej únie sa stáva veľmi aktuálnym.

Vstupom Slovenska do EÚ (1.5.2004) sa rozšíril jednotný trh aj o naše územie. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi EU a teda aj colných kontrol na hraniciach. Štatistický úrad SR, ktorý využíval doteraz jednotný colný doklad (JCD) ako zdroj údajov, musel ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.Štatistický úrad SR zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov (spravodajských jednotiek) údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EU a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Model systému, ktorý zohľadňuje slovenské špecifiká označujeme ako INTRASTAT-SK.

Aktualizované dňa: 08.07.2024


Špecializujeme sa na firmy, ktoré obdržali upomienky za nesplnenie si spravodajskej povinnosti. Neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám poskytneme základné informácie a prípadne pripravíme cenovú ponuku.

Už viac ako 20 rokov poskytujeme spoľahlivé a profesionálne služby


Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: