Skladba ceny

Po niekoľkoročných skúsenostiach som sa rozhodol stanovovať cenu za spracovávanie INTRASTAT hlásení individuálne pre každú spravodajskú jednotku zvlášť.

Po stanovení návrhu ceny je táto konzultovaná so spravodajskou jednotkou. V prípade, že cena pre spravodajskú jednotku nie je akceptovateľná, hľadáme spoločne takú sumu, ktorá vyhovuje obom stranám.

V prípade dodávania podkladov v EXCEL tabuľke, môže byť cena výrazne nižšia.

V cene je zahrnutý kompletný servis vrátane konzultácii a prípadnej účasti pri daňových kontrolách, ak si to daňový úrad vyžiada.

Nie som platcom DPH.

Prajeme pekný deň.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: