Kontaktné informácie


Sídlo firmy - poštová adresa:

Peter Vašek - HOPE 
Rovensko 69, 
905 01 Rovensko

Telefónne číslo
+421 905 601 823

Email
peter@vasek.sk

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: