Kontaktné informácie


Sídlo firmy - poštová adresa:

Peter Vašek - HOPE 
Rovensko 69, 
905 01 Rovensko

Telefónne číslo
+421 905 601 823

Email

peter@vasek.sk

IČO : 40 966 402

DIČ : 1025194368


peter@vasek.sk

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: