Peter Vašek - HOPE

Hlavnou činnosťou firmy je spracovávanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK pre spravodajské jednotky. Zabezpečujeme zber potrebných dokladov, zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej nomenklatúry, vyhotovenie štatistických hlásení INTRASTAT-SK a následné odoslanie hlásení na colný a štatistický úrad. 

Okrem samotného spracovávania informujeme spravodajské jednotky o aktuálnych legislatívnych zmenách a poskytujeme aj konzultácie v danej téme.

Zmluvne sa zaväzujeme zachovať v tajnosti údaje uvedené na importných aj exportných faktúrach. Informatívna cena za spracovávanie hlásení je vypracovaná na základe množstva dovezeného alebo vyvezeného tovaru, počtu položiek colného sadzobníka na faktúrach, čitateľnosti a prehľadnosti faktúr. Konečná cena za spracovávanie hlásení je dohadovaná individuálne.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese štatistického úradu: